Kompozit döşeme sistemi çok katlı çelik yapılarda kullanılan, üzerinde hareketli yüklerin taşınacağı bir döşeme sistemidir.
Sistemi çalışma prensipleri açısından iki şekilde gruplandırabilir:

1- Kompozit Döşemeler
2- Kompozit Kirişler

 

Kompozit Döşemeler:
Çelik yapılarda trapez sac üzerine donatılı beton dökülmesi ile teşkil edilen bir döşeme sistemidir. Kompozit döşemenin oluşturulabilmesi için kompozit panel olarak adlandırılabilecek özel bir geometriye sahip bir trapez sac kullanılması gerekmektedir. Bu geometrik özellik trapez sacın gövde kısmında bulunan özel kayma çıkıntılarıdır. Bu çıkıntılar vasıtasıyla beton ile sac arasında kayma kuvvetleri aktarılmakta ve sac kompozit döşeme mukavemetine katkı sağlamaktadır. Aksi takdirde sadece kalıp vazifesi görecektir.

 

Kompozit Kirişler:
Çelik kirişlerin üzerinde teşkil edilen kompozit döşeme Stud (kayma çivileri) ile çelik kirişler üzerine tespit edilirler. Studlar kompozit döşeme ile çelik kirişler arasında meydana gelen kayma kuvvetlerini aktararak beton ile çelik kirişin birlikte çalışmasını sağlamaktadır.
Bu şekilde en kesit gerilme dağılımı göz önünde bulundurulduğunda eğilmeye çalışan bir elemanda,
moment kuvvet çiftinin basınç bileşeni üstteki beton tarafından, çekme bileşeni de çelik kiriş tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde beton ve çelik kendi yapılarına daha uygun olan yük bileşenlerini taşımaktadırlar.

 

Kompozit döşeme etkisi ile çelik kirişlerin moment taşıma kapasiteleri artmaktadır. Bu da kompozit döşeme etkisinin dikkate alınmasıyla beton sadece bir yük olmaktan çıkmakta, çelik ile birlikte çalışan bir eleman haline gelmektedir. Bu sayede çelik kirişlerde %40’a varan oranda ekonomi sağlanabilmektedir.
Bu etkinin gerçekleştirilebilmesi için aralık ve sayıları belirli bir hesap yöntemiyle belirlenen studların kullanılmasıyla kompozit döşeme ve çelik kiriş arasındaki gerekli etkileşimin sağlanması ile mümkün olacaktır. Stud kullanılmaması deprem gibi yatay kuvvetleri yapıya etkimesi durumunda yapıda döşemenin sağladığı gerekli rijit diyafram etkisi sağlanamayabilir. Bu da yapının öngörülenden daha fazla yanal deplasman yapmasına ve yatay yüklerin meydana getireceği etkinin artmasına sebep olabilecektir.