Yüksek imalat kapasitesi ve montaj kabiliyeti ATAÇELİK’ i terminler konusunda da rakipsiz hale getirmiştir ve yıllık 12.000 ton çelik yapı imalat kapasitesine sahiptir.

 

Boyutlandırma, bağlantı noktaları, kumlama, boyama işlemleri tam otomatik CNC hatlarda oluşturulmaktadır. Yapısal çelik üretiminde Türkiye’de faal en yüksek kapasite ve en modern üretim hatlarından birisi ATAÇELİK tesislerinde bulunmaktadır. ATAÇELİK tarafından çizilen proje, onayı alındıktan sonra projenin imalat için detay resimleri çizilir ve kullanılacak olan malzemelerin metrajı çıkarılır.

 

Projeye göre belirlenen malzemeler imalatın öncelik sırasına göre sipariş edilir. Sipariş verilecek olan malzemelerin alındığı yerlerin standartlara uygunluğu, işletmenin gerekli belgeleri ve teslim alınacak malzemelerin sertifikaları ATAÇELİK tarafından sürekli izlenmektedir.
Firmaya gelen malzemeler cins, kalite ve çeşitlerine göre stok alanında stoklandırılır. Projeye ait Kalite Kontrol ve Test Planına göre gerekli tüm test ve kontroller ATAÇELİK Kalite Kontrol bölümü tarafından yapılır / yaptırılır.